நயினாதீவு இரட்டங்காலி ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி திருவூஞ்சற்பா

காப்பு வந்திப் போர் வினைகளெலாம் நீக்குமையன் வாரணமா முகம்பொலியும் வள்ளல்துன்பம் சிந்திப்போம் படியருளும்…

Continue Readingநயினாதீவு இரட்டங்காலி ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி திருவூஞ்சற்பா

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் தேர்த் திருவிழாப் பிரார்த்தனை

வித்துவான் சி. குமாரசாமி அவர்களால் பாடப்பெற்றது. போற்றி என்று அனுதினமும் புரிந்து நால்வே…

Continue Readingநயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் தேர்த் திருவிழாப் பிரார்த்தனை

End of content

No more pages to load