திருமுருகாற்றுப்படை

நக்கீரதேவநாயனார் அருளிய திருமுருகாற்றுப்படை 🛕 பத்துப்பாட்டு என வழங்கப்படும் நூல்களுள் முதலில் வைத்து…

Continue Reading திருமுருகாற்றுப்படை

நவகிரக 108 போற்றி

நம் வாழ்வில் பல தருணங்களில் கிரகநிலைகளின் ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக காணப்படும்.. நம்…

Continue Reading நவகிரக 108 போற்றி

நயினாதீவு இரட்டங்காலி ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி திருவூஞ்சற்பா

காப்பு வந்திப் போர் வினைகளெலாம் நீக்குமையன் வாரணமா முகம்பொலியும் வள்ளல்துன்பம் சிந்திப்போம் படியருளும்…

Continue Reading நயினாதீவு இரட்டங்காலி ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி திருவூஞ்சற்பா

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் தேர்த் திருவிழாப் பிரார்த்தனை

வித்துவான் சி. குமாரசாமி அவர்களால் பாடப்பெற்றது. போற்றி என்று அனுதினமும் புரிந்து நால்வே…

Continue Reading நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் தேர்த் திருவிழாப் பிரார்த்தனை

End of content

No more pages to load