எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது. அந்த எண்ணில் நீண்ட வாழ்வு எனும் அர்த்தம் பொதிந்திருப்பதாகச் சொல்கின்றனர்,

நவ சக்திகள்:


1.வாமை,
2.ஜேஷ்டை,
3.ரவுத்ரி,
4.காளி,
5.கலவிகரணி,
6.பலவிகரணி,
7.பலப்பிரமதனி,
8.சர்வபூததமனி,
9.மனோன்மணி,

நவ தீர்த்தங்கள்:

1.கங்கை,
2.யமுனை,
3.சரஸ்வதி,
4.கோதாவரி,
5.சரயு,
6.நர்மதை,
7.காவிரி,
8.பாலாறு,
9.குமரி

நவ வீரர்கள்:


1.வீரவாகுதேவர்,
2.வீரகேசரி,
3.வீரமகேந்திரன்,
4.வீரமகேசன்,
5.வீரபுரந்திரன்,
6.வீரராக்ஷசன்,
7.வீரமார்த்தாண்டன்,
8.வீரராந்தகன்,
9.வீரதீரன்

நவ அபிஷேகங்கள்:
1.மஞ்சள்,
2.பஞ்சாமிர்தம்,
3.பால்,
4.நெய்,
5.தேன்,
6.தயிர்,
7.சர்க்கரை,
8.சந்தனம்,
9.விபூதி.

நவ ரசம்:
1.இன்பம்,
2.நகை,
3.கருணை,
4.கோபம்,
5.வீரம்,
6.பயம்,
7.அருவருப்பு,
8.அற்புதம்,
9.சாந்தம் ,

நவக்கிரகங்கள்:
1.சூரியன்,
2.சந்திரன்,
3.செவ்வாய்,
4.புதன்,
5.குரு,
6.சுக்கிரன்,
7.சனி,
8.ராகு,
9.கேது

நவமணிகள்:-


(நவரத்தினங்கள்)
1.கோமேதகம்,
2.நீலம்,
3.வைரம்,
4.பவளம்,
5.புஸ்பராகம்,
6.மரகதம்,
7.மாணிக்கம்,
8.முத்து,
9.வைடூரியம்

நவ திரவியங்கள்:
1.பிருதிவி,
2.அப்பு,
3.தேயு,
4.வாயு,
5.ஆகாயம்,
6.காலம்,
7. திக்கு,
8.ஆன்மா,
9.மனம்

நவலோகம் (தாது):
1.பொன்,
2.வெள்ளி,
3.செம்பு,
4.பித்தளை,
5.ஈயம்,
6.வெண்கலம்,
7.இரும்பு,
8.தரா,
9.துத்தநாகம்

நவ தானியங்கள்:


1.நெல்,
2.கோதுமை,
3.பாசிப்பயறு,
4.துவரை,
5.மொச்சை,
6.எள்,
7.கொள்ளு,
8.உளுந்து,
9.வேர்க்கடலை

சிவ விரதங்கள் ஒன்பது:
1.சோமவார விரதம்,
2.திருவாதிரை விரதம்,
3.உமாகேச்வர விரதம்,
4.சிவராத்ரி விரதம்,
5.பிரதோஷ விரதம்,
6.கேதார விரதம்,
7.ரிஷப விரதம்,
8.கல்யாணசுந்தர விரதம்,
9.சூல விரதம்

நவசந்தி தாளங்கள்:
1.அரிதாளம்,
2.அருமதாளம்,
3.சமதாளம்,
4.சயதாளம்,
5.சித்திரதாளம்,
6.துருவதாளம்,
7.நிவர்த்திதாளம்,
8.படிமதாளம்,
9.விடதாளம்

அடியார்களின் பண்புகள்:
1.எதிர்கொள்ளல்,
2.பணிதல்,
3.ஆசனம் (இருக்கை) தருதல்,
4.கால் கழுவுதல்,
5.அருச்சித்தல்,
6.தூபம் இடல்,
7.தீபம் சாட்டல்,
8.புகழ்தல்,
9.அமுது அளித்தல்,

நவ புலவர்கள்

1.தன்வந்த்ரி
2.க்ஷணபகர்,
3.அமரஸிம்ஹர்,
4.சங்கு,
5.வேதாலபட்டர்,
6.கடகர்ப்பரர்,
7.காளிதாசர்,
8.வராகமிஹிரர்,
9.வரருசி

அடியார்களின் நவகுணங்கள்:
1.அன்பு,
2.இனிமை,
3.உண்மை,
4.நன்மை,
5.மென்மை,
6.சிந்தனை,
7.காலம்,
8.சபை,
9.மவுனம்.

நவ நிதிகள்:
1.சங்கம்,
2.பதுமம்,
3.மகாபதுமம்,
4.மகரம்,
5.கச்சபம்,
6.முகுந்தம்,
7.குந்தம்,
8.நீலம்,
9.வரம்

நவ குண்டங்கள்:
யாகசாலையில் அமைக்கப்படும் ஒன்பது வகையிலான யாக குண்ட அமைப்புக்கள்:
1.சதுரம்,
2.யோனி,
3.அர்த்த சந்திரன்,
4.திரிகோணம்,
5.விருத்தம் (வட்டம்),
6.அறுகோணம்,
7.பத்மம்,
8.எண்கோணம்,
9.பிரதான விருத்தம்.

நவவித பக்தி :
1.சிரவணம்,
2.கீர்த்தனம்,
3.ஸ்மரணம்,
4.பாத சேவனம்
5.அர்ச்சனம்,
6.வந்தனம்,
7.தாஸ்யம்,
8.சக்கியம்,
9.ஆத்ம நிவேதனம்

நவ பிரம்மாக்கள் :
1.குமார பிரம்மன்,
2.அர்க்க பிரம்மன்,
3.வீர பிரம்மன்,
4.பால பிரம்மன்,
5.சுவர்க்க பிரம்மன்,
6.கருட பிரம்மன்,
7.விஸ்வ பிரம்மன்,
8.பத்ம பிரம்மன்,
9.தராக பிரம்மன்

நவக்கிரக தலங்கள் –
1.சூரியனார் கோவில்,
2.திங்களூர்,
3.வைத்தீஸ்வரன் கோவில்,
4.திருவெண்காடு,
5.ஆலங்குடி,
6.கஞ்சனூர்,
7.திருநள்ளாறு,
8.திருநாகேஸ்வரம்,
9.கீழ்ப்பெரும்பள்ளம்

நவபாஷாணம் –
1.வீரம்,
2. பூரம்,
3. ரசம்,
4.ஜாதிலிங்கம்,
5.கண்டகம்,
6.கவுரி பாஷாணம்,
7.வெள்ளை பாஷாணம்,
8.ம்ருதர்சிங்,
9.சிலாஷத்

நவ துர்க்கா –
1.ஸித்திதத்ரி,
2.கஷ்முந்தா,
3.பிரம்மாச்சாரினி,
4.ஷைலபுத்ரி,
5.மகா கவுரி,
6.சந்திரகாந்தா,
7.ஸ்கந்தமாதா,
8.மகிஷாசுரமர்த்தினி,
9.காளராத்ரி

நவ சக்கரங்கள் –
1.த்ரைலோக்ய மோகன சக்கரம்,
2.சர்வசாபுரக சக்கரம்,
3.சர்வ சம்மோகன சக்கரம்,
4.சர்வ சவுபாக்ய சக்கரம்,
5.சர்வார்த்த சாதக சக்கரம்,
6.சர்வ ரக்ஷõகர சக்கரம்,
7.சர்வ ரோஹ ஹர சக்கரம்,
8.சர்வ ஸித்தி ப்ரத சக்கரம்,
9.சர்வனந்தமைய சக்கரம்.

நவ நாதர்கள் –
1.ஆதிநாதர்,
2.உதய நாதர்,
3.சத்ய நாதர்,
4.சந்தோஷ நாதர்,
5.ஆச்சாள் அசாம்பயநாதர்,
6.கஜ்வேலி கஜ்கண்டர் நாதர்,
7.சித்த சொவ்றங்கி
8.நாதர், மச்சேந்திர நாதர்,
9.குரு கோரக்க நாதர்

உடலின் நவ துவாரங்கள் :
1.இரண்டு கண்கள்,
2.இரண்டு காதுகள்,
3.இரண்டு மூக்குத் துவாரங்கள்,
4.ஒரு வாய்,
5.இரண்டு மலஜல துவாரங்கள்

உடலின் ஒன்பது சக்கரங்கள் :
1.தோல்,
2.ரத்தம்,
3.மாமிசம்,
4.மேதஸ்,
5.எலும்பு,
6.மஜ்ஜை,
7.சுக்கிலம்,
8.தேஜஸ்,
9.ரோமம்