பக்திப்பாமாலைகள் | Nainathivu | நயினாதீவு

பக்திப்பாமாலைகள்

நயினாதீவு இரட்டங்காலி ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி திருவூஞ்சற்பா

காப்பு வந்திப் போர் வினைகளெலாம் நீக்குமையன் வாரணமா முகம்பொலியும் வள்ளல்துன்பம் சிந்திப்போம் படியருளும் செய்ய பாதன் திகழு பிர ணவவடிவ மானசீலன் தந்திமுகத் தொருகோடு கையிலேந்தித் தாழ்வரையிற் சரிதைபொறி ...

மேலும் →

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் தேர்த் திருவிழாப் பிரார்த்தனை

வித்துவான் சி. குமாரசாமி அவர்களால் பாடப்பெற்றது. போற்றி என்று அனுதினமும் புரிந்து நால்வே தமுந்துதிக்கத் தோற்று முலகத் துயிரனைத்தும் துன்ப மகன்று நிறைவு பெற ஏற்று நயினை ...

மேலும் →

நயினாதீவு ஸ்ரீ காளியம்மன் திருவூஞ்சற் பதிகம்

சீர் பூத்த நயினைநகர் நடுவூள் மேவிச் சிறந்த அருள்மொழி காளியம்மன் பேரில் பேர் பூத்த திருவூசற் - பதிகம் பாடப் பேழை வயிருடனிலங்கு கருணை ...

மேலும் →

ஸ்ரீ நாகபூஷணி அந்தாதி மாலை

நயினை திருப்பெருந்திரு முத்துக்குமாரசுவாமிகள்‌ அருளிச் செய்த ஸ்ரீ நாகபூஷணி அந்தாதி மாலை கற்பகக்‌ கன்றைக்‌ கடம்பனைத்‌ தந்த கனகவரை அற்புத மோன வருணாகந்‌ ...

மேலும் →

நயினை ஸ்ரீ நாகபூஷணியம்மை திருவூஞ்சல்‌

நயினை ஸ்ரீ நாகபூஷணியம்மை திருவூஞ்சல்‌ காப்பு சீர்பூத்த தென்னிலங்கை தன்னில் மேவும்‌ திரைபூத்த கடனயினை நகரில்‌ வாழும்‌ ஏர்பூத்த நாகேசு வரியைப்‌ போற்றி இசைபூத்த செந்தமிழா லூஞ்சல்‌ ...

மேலும் →

நாகபூஷணியம்மை நவராத்திரி தோத்திரம்

நயினை நாகபூசணியின் தவப்புதல்வர் இல்லற ஞானி, கவிஞர் அமரர் க.இராமச்சந்திரா அவர்களால் அம்பிகையின் பேரில் பாடப்பட்ட நாகபூஷணியம்மை நவராத்திரி தோத்திரம் ...

மேலும் →

புவனேஸ்வரி கவசம்

புவனேஸ்வரி கவசம் பதிவிறக்கம் - PDF | MP3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); புவனேஸ்வரி ...

மேலும் →