நாகேஸ்வரி அருளமுதம் | Nainathivu | நயினாதீவு

நாகேஸ்வரி அருளமுதம்

வெளியிட்டவர்: நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயம்
விடயம்: கும்பாபிஷேக மலர்
வருடம்: 2012