நயினை நாகேஸ்வரி | Nainathivu | நயினாதீவு

நயினை நாகேஸ்வரி

வெளியிட்டவர்: குல. சபாநாதன்
வருடம்: 1962