ஆன்மீகம்

கேதார கௌரி விரத பாடல்

காப்பு முன்னின்று செய்யுள் முறையாய்ப் புனைவதற்கு என்னின் றருள்செய் எலிவா கனப்பிள்ளாய் சொற்குற்ற மொடு பொருட்குற்றம் சோர்வு தரும் எக்குற்றமும் வாராமற்கா. வேண்டுதற்_கூறு காப்பெடுக்க வந்தேனே கௌரியம்மாள் தாயாரே காத்தென்னைத் ...

மேலும் →

சௌபாக்கியம் அருளும் கௌரி விரதம்

பெண்டான் பாக மாகப் பிறைச்சென்னி கொண்டான் கோலக் காவு கோயிலாக் கண்டான் பாதங் கையாற் கூப்பவே உண்டான் நஞ்சை உலக முய்யவே -திருஞானசம்பந்தர் - இவ் விரதத்தை ...

மேலும் →

ஆன்மீகத்தில் உள்ள நவ சிறப்புக்கள்

எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது. அந்த எண்ணில் நீண்ட வாழ்வு எனும் அர்த்தம் பொதிந்திருப்பதாகச் சொல்கின்றனர், நவ சக்திகள்: 1.வாமை, 2.ஜேஷ்டை, 3.ரவுத்ரி, 4.காளி, 5.கலவிகரணி, 6.பலவிகரணி, 7.பலப்பிரமதனி, 8.சர்வபூததமனி, 9.மனோன்மணி, நவ தீர்த்தங்கள்: 1.கங்கை, 2.யமுனை, 3.சரஸ்வதி, 4.கோதாவரி, 5.சரயு, 6.நர்மதை, 7.காவிரி, 8.பாலாறு, 9.குமரி நவ ...

மேலும் →

உடலில் திருநீறு அணியும் இடங்கள்

உடலில் திருநீறு அணியக்கூடிய இடங்களாகப் பதினெட்டு இடங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன...! அவை 1.தலை நடுவில் (உச்சி) 2.நெற்றி 3.மார்பு 4.தொப்புளுக்கு(கொப்பூழ்) சற்று மேல். 5.இடது தோள் 6.வலது தோள் 7.இடது கையின் நடுவில் 8.வலது ...

மேலும் →

வெற்றி தரும் விஜயதசமி

நவராத்திரி பெண் தெய்வங்களை போற்றும் விழா. இந்து சமயத்தின் இறைவிகளின் முக்கியத்துவத்தை போற்றும் தினம். ஒரு வகையில் இது இந்து ...

மேலும் →

பஞ்ச நந்திகள்

போக நந்தி: ஒருசமயம் பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் பூவுலகம் செல்ல எண்ணினர். அப்போது இந்திரன், நந்தி வாகனமாகி அவர்களை பூவுலகம் அழைத்துச் ...

மேலும் →

தினம் ஒரு துதி

ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல ஒவ்வொரு துதி! கிருபானந்த வாரியார் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் இறைவனை வணங்க ஏழு சின்னச்சின்ன துதிகளை இயற்றியுள்ளார். ...

மேலும் →

கருங்கல்லில் சிலை வடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்!

பொதுவாக தெய்வ சிலைகள் எல்லாம் கருங்கல் கொண்டு செதுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அதற்கு காரணம் இதுவரை யாரும் கண்டறியாத ரகசியமாகவே உள்ளது. பெரும்பாலும் ...

மேலும் →