நயினாதீவு அருள் மிகு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்பாள் ஆலயத்தில் இன்று இடம்பெற்ற சூர சம்ஹாரம் நிகழ்வின் பதிவுகள். நிகழ்வின் பதிவுகள் : எம்.குமரன்.